Poslanstvo

Poslanstvo umetnosti v bolnišnici

Vsaka bolnišnica in zdravstvena ustanova se ukvarja z bolnim človekom. Zdravstvo je najprej naravnamo na bolezen, šele nato na zdravje. Zato med ljudi v belem prihajajo predvsem bolniki.

V medicini imamo nenehno opraviti z najpomembnejšimi postajama v človeškem življenju, z rojstvom in smrtjo, vmes pa človek niha med zdravjem in boleznijo, se srečuje z bolečino, trpljenjem, invalidnostjo, s psihičnimi težavami in drugim ¦

Človek kot psihofizično bitje se odziva na vsa ta stanja celostno, zato je bolniku ob fizični pomoči potrebna tudi psihična opora. Bolniško okolje in zdravstveno osebje želimo tako vplivati na bolnika spodbudno, mu v tujem okolju ustvariti čim pristnejšo domačnost ter z osebnim odnosom ob neokrnjeni strokovnosti v resnici vlivati upanje in zaupanje ter pritegniti bolnika k sodelovanju.

Zapisano se zdi navidezno preprosto, v resnici pa je potreben velik napor osveščenih ter po tej plati poučenih zdravstvenih delavcev, sposobnostih vnesti v bolnišnično življenje pristnost in toplino, odganjati strah pred bolnišničnim okoljem in vonjem po hladni sterilnosti. Bolniške stene se trudimo odeti v optimistične barve, prostor polniti z diskretno in prijetno glasbo, v zdravljenje vnašati prvine različnih zvrsti umetnosti, od upodabljajoče do glasbene, plesne, itd ¦

Da pa zdravstveni kader v svojem humanem poslanstvu izžareva vso to pozitivnost duha, mora biti tudi sam duhovno bogat in psihofizično uravnotežen. Tako se je rodila zamisel o kulturno-umetniški dejavnosti zdravstvenih delavcev.

Okvirni oris teoretičnih predpostavk je bil temelj za povezavo podobno mislečih v Kliničnem centru in na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 1979 so se zbrali in ustanovili Kulturno-umetniško društvo (KUD) Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher ter v njem določili svojo dejavnost: duhovno sproščanje sodelujočih, njihovo ustvarjalno izražanje in notranje bogatenje ¦To naj bi služilo kot protiutež njihovemu psihofizičnemu naprezanju pri vsakdanjem delu in študiju ter kot družabno preživljanje prostega časa. Prijateljsko druženje krepi tudi strokovno sodelovanje. Umetniško udejstvovanje predajajo člani KUD-a bolnim ob različnih priložnostih. Z nastopi, koncerti, razstavami, dramskimi in recitacijskimi predstavami lepšajo bolnikovo bivanje v bolnišnici. Na prijazen način pa iz dneva v dan ob delu z bolnikom združujejo strokovno znanje in svoje duhovno bogastvo.

Bistvo poslanstva KUD-a je ravno v tej dvojnosti, da zdravstveno osebje in študenti medicine bogatijo sebe, ob predstavah pa prinašajo prijaznost in domačnost med bolnike in v zdravstvu zaposlene.

Ljubiteljsko delovanje članov KUD-a, ki letno pripravijo nad petdeset prireditev za bolnike, njihove svojce in zdravstveno osebje, v avli Kliničnega centra oz. v prostorih različnih oddelkov ter številne druge nastope v domovih upokojencev, med bolniki otroki in na javnih prireditvah, podpirata obe, v naslovu navedeni ustanovi, kakor tudi Onkološki inštitut in Zavod za transfuzijsko medicino ter pokrovitelji, ki razumejo pomen humanizacije v zdravstvu

prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.
predsednica KUD-a

sekcije
iskalnik


po celotnem spletu
po straneh KUD
e-poštna lista
Naroči se na e-novičke:

prijavi se odjavi se

Pravno obvestilo

© avtor: Zvonka Zupanič Slavec
oblikovala: Biserka Komac
tehnična izvedba: Marko Šufca

Ostalo