Splošni podatki

Kulturno-umetniško društvo
Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher

Zaloška 7a, 1000 Ljubljana

Račun pri NLB: 02012-0011031-484
davčna št.: 67690548 - nismo davčni zavezanci,  
matična št.: 5199638

 

Predsednica
prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.
zvonka.slavec@gmail.com
tel.: 01- 522-45-49

Tajništvo
Za razstave
Mili Pačnik
tajnik.lskc@gmail.com
tel.: 040-502-122
tel.: 041-571-785

Blagajničarka
Senta Jaunig, uni. dipl. etnolog
senta.jaunig@mf.uni-lj.si
Tel.: 01-522-45-49       

KUD-ov Izvršilni odbor


Tomaž Rott tomaz1945@yahoo.com

Bojana Boh bojana.boh@ntf.uni-lj.si

Senta Jaunig senta.jaunig@mf.uni-lj.si

Biserka Komac biserka.komac@amis.net

Tone Pačnik tone.pacnik@guest.arnes.si

Polonca Mali polonca.mali@ztm.si

Bojan Peršl bojan.persl@kclj.si

Judita Strmčnik judita.strmcnik@siol.net

Andrej Gubenšek andrej.gubensek@gmail.com

Kamala Klobučar kamala.cor@gmail.com

David Zupančič david.zup@gmail.com

Emil Novak emil.novak@hotmail.com

KUD-ove SEKCIJE

Likovna sekcija

Predsednik: doc. dr. Tone Pačnik
041-551-500, tone.pacnik@guest.arnes.si


Vokalna skupina KC Vox medicorum

Predsednica: Polonca Mali, dr. med.
041-922-947, polonca.mali@ztm.si


Mešani pevski zbor dr. Bogdan Derč

Predsednica: Ana-Marija Vrbič
040-587-794, ana-marija.vrbic@ztm.si


Pevska skupina Cintare

predsednica Judita Strmčnik
041-382-770;
judita.strmcnik@siol.net

 
Zdravniški orkester Camerata medica

Predsednica: dr. Marina Klemenčič
040-352-658, marina.klemencic@fkkt.uni-lj.si

Zdravniška komorna glasbena skupina Pro medico

predsednik:  Andrej Gubenšek, dr. med., akad. violinist
041-279-358, andrej.gubensek@gmail.com


Folklorna skupina COF - Klub optimističnih folkloristov

Predsednik: Emil Novak

031 639 762, emil.novak@hotmail.com

Medicinska dramska skupina Korteks

Predsednik: Zupančič David
031-694-028, david.zup@gmail.com


Šahovska sekcija

Predsednik: Bojan Peršl
040-705-825, bojan.persl@kclj.si

Pevski zbor študentov Medicinske fakultete COR

Predsednica: Kamala Klobučar
051-252-223, kamala.cor@gmail.com

sekcije
iskalnik


po celotnem spletu
po straneh KUD
e-poštna lista
Naroči se na e-novičke:

prijavi se odjavi se

Pravno obvestilo

© avtor: Zvonka Zupanič Slavec
oblikovala: Biserka Komac
tehnična izvedba: Marko Šufca

Ostalo