foto

LIKOVNA SEKCIJA Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher

Likovno sekcijo je 17. 4. 1980 v Kliničnem centru osnovala skupina zdravnikov “ ljubiteljskih slikarjev. Zaradi želje po izpopolnjevanju so v svoj krog povabili nekaj akademskih slikarjev “ eden izmed njih, prof. Leon Koporc (1926“2003), je postal njihov umetniški vodja.

Po prvem desetletju delovanja je Likovna sekcija štela že 34 člane. Leta 1991 je takratni Univerzitetni klinični center izdal obsežen zbornik ARS MEDICI, kjer je vsak član sekcije predstavljen z enim likovnim delom in obsežno biografijo.

V nadaljnjih letih se je zanimanje za članstvo v Likovni sekciji zelo povečalo: med zdravstvenimi delavci “ ljubiteljskimi likovniki, kot tudi izven stroke. Po 25 letih delovanja šteje Likovna sekcija 60 članov, od teh je zdravstvenih delavcev 25.

Štirje akademski slikarji (dodati imena) delujejo kot mentorji. Eden od teh je v Upravnem odboru Likovne sekcije v Komisiji za strokovno in umetniško svetovanje in je odgovoren za strokovno svetovanje in vodi slikarsko šolo za zdravstvene delavce, ki še niso člani Likovne sekcije. Drugi akademski slikar (dodati imena) je odgovoren za sprejem novih članov na podlagi njihovih likovnih del in za svetovanje pri postavljanju razstav.

Likovna sekcija oskrbi letno svoje osrednje razstavišče Kliničnega centra z 10 razstavami. Otvoritev vsake izmed njih spremlja bogat kulturni, predvsem glasbeni program. Malo galeriji Kliničnega centra upravlja vodstvo KUD-a z Majo Benca, dr. med. in Biserko Komac, uni. dipl. oblikovalka, na čelu. Občasno prireja Likovna sekcija skupinske razstave svojih članov še v razstaviščih drugih likovnih društev širom Slovenije.

Dotacije vodstva Kliničnega centra omogočajo Likovni sekciji organizacijo slikarskih kolonij “ ene od treh letno. Rezultat teh druženj je od vsakega člana pridobljeno eno likovno delo. Z njimi opremljajo posamezne klinike stene bolniških sob in hodnikov ter tako nudijo bolnikom v času bivanja v bolnišnici prijaznejše okolje.

Spletna povezava: http://www.zkdlj-zveza.si/Skupina.asp?SkupinaID=99

Informacije

Naslov: Likovna sekcija KUD-a KC in MF, naslov?????

Predsednik: doc. dr. Tone Pačnik, tel.: 041-551-500

e-pošta: tone.pačnik@guest.arnes.si

Tajnica: Tatjana Praprotnik, tel.: 01-543-7300, faks: 01-543-7301, e-pošta: tatjana.praprotnik@mf.uni-lj.si

Tajnik Komisije za strokovno in umetniško svetovanje:
 
Henrik Krnec, tel.: 031-513-943, 01-439-7450

Kraj in čas druženja (Urniki slikarskih šol) : v Predavalnici 4 KC Ljubljana ali v 2. seminarju KC

Spisala Zvonka

Ob drugih sekcijah je leta 1980 nastala tudi Likovna sekcija , ki je združila ljubljanske, za slikarsko in kiparsko dejavnost navdušene zdravnike in drugo osebje. Z leti je številčno rasla in dosegla sedanjih 60 članov. Ljubiteljsko navdušenim članom se je postopoma pridružilo še nekaj slikarjev amaterjev in nekaj akademsko izobraženih likovnih ustvarjalcev; postali so mentorji in učitelji na tečajih risanja in slikanja, ki jih občasno prireja Sekcija. Dolgoletni mentor je bil akademski slikar Leon Koporc, ki sta ga po njegovi smrti nasledila akademska slikarja Janez Kovačič in Marjan Zaletel. Bogato likovno izražanje članov Sekcije je vezano predvsem na klasično figuraliko, na krajine in tihožitja. Večina slikarjev uporablja tehniko akvarela. Zaradi močne navezanosti na naravo so dobro obiskane gorske (predvsem v Ratečah in Zrečah) in obmorske (v Savudriji) slikarske kolonije, ki trajajo vsako leto po nekaj dni.

Delovna vnema članov Sekcije je ustvarila lepo zbirko slik. Predstavljajo jih na skupinskih in individualnih razstavah v razstavnih prostorih v avli KC ali MF. Nekaj razstav naših članov pripravijo vsako leto tudi likovni saloni zunaj Ljubljane. Dela članov Sekcije krasijo bolniške prostore in izganjajo splošno znano bolnišnično sterilno enoličnost, vnašajo barvitost in z njo življenje, optimizem ter upanje na ozdravljenje. Nekaj likovnih del ostane tudi v prostorih pokroviteljev. Sekciji je dolga leta predsedoval rentgenolog Lujo Tabor, ki je tudi veliko pripomogel k izdaji lepe KUD-ove knjige slikarskih del in poezije Ars medici (1991). Likovni terapevt Jano Milkovič, srčni kirurg Dušan Müller in klinični psiholog Tone Pačnik so in še nadalje vodijo kakovostno in odmevno delo likovnikov.


oglejte si tudi galerije vezane na vsebino

sekcije
iskalnik


po celotnem spletu
po straneh KUD
e-poštna lista
Naroči se na e-novičke:

prijavi se odjavi se

Pravno obvestilo

© avtor: Zvonka Zupanič Slavec
oblikovala: Biserka Komac
tehnična izvedba: Marko Šufca

Ostalo