MPZ dr. Bogdan Derč        foto


Koncert ob 25-letnici zbora dr. Bogdana Derča.

Mešani pevski zbor dr. Bogdan Derč pri Kulturno-umetniškem društvu Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher

»Mešani pevski zbor dr. Bogdan Derč« nosi ime po prvem slovenskem visokošolskem profesorju pediatrije, zdravniku, učitelju, piscu strokovnih del in člankov, ki je bil popolnoma predan svojim malim bolnikom. Pevski zbor sestavljajo zdravniki, medicinske sestre, tehniki in inženirji, psihologi, torej vsi, ki želijo oblikovati in spoznavati zborovsko pesem, negovati slovensko glasbeno bogastvo in ga širiti. Njihova pesem postaja pomembna spodbuda za zdravje duha in telesa, zato jo predstavljajo kot moto » Pesem za zdravje« v bolnišnicah, domovih starejših občanov, na strokovnih seminarjih in simpozijih pa tudi na koncertih po Sloveniji in v svetu.

Ministrstvo za kulturo je zboru podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu in ga vpisalo leta 2002 v register pod zaporedno številko 23 za dobo 5 let.

V 25. letih svojega delovanja so od svoje ustanovitve marca leta 1981, pripravili koncertne programe iz nabora skoraj 400 slovenskih narodnih in umetnih pesmi ter pesmi iz svetovne zborovske zakladnice. Peli so v sosednjih državah: Avstriji, Italiji, Hrvaški, prav tako pa tudi na Nizozemskem, v Nemčiji, na Portugalskem, po ZDA, v Kanadi, Avstraliji in celo na Svetem sedežu v Rimu. Njihova pesem ne pomeni le osebne kulturne bogatitve, ni le izkaznica narodove kulture, je tudi boj za novo in boljše, kot je Cankar pojmoval kulturo, je tudi moč za zdravljenje bolnih in onemoglih, kar velja tako za ustvarjalce in poustvarjalce, za pevce in poslušalce. Zbor šteje okoli 40 članov in ga dolga leta vodi zborovodja Venčeslav Zadravec. Predsedniško delo je med leti 2006 in 2013 opravljala Ana-Marija Vrbič.

Link: http://www.zkdlj-zveza.si/Skupina.asp?SkupinaID=4

KUD "Mešani pevski zbor Dr. Bogdan Derč"

Pediatrična klinika Ljubljana
Bohoričeva 20, 1000 LJUBLJANA
število članov v letu 2013 : okoli 40
Predsednik: Miha Rajterič
tajnica: Veronika LOGAR
E-mail: veronika.logar1@telemach.net

Tel: 031-312-890

Zainteresirani novi člani pišite na naš e-naslov oz. nam telefonirajte.

Urnik vaj: vsaka sreda ob 20. uri na Pediatrični kliniki Ljubljana.

oglejte si tudi galerije vezane na vsebino

sekcije
iskalnik


po celotnem spletu
po straneh KUD
e-poštna lista
Naroči se na e-novičke:

prijavi se odjavi se

Pravno obvestilo

© avtor: Zvonka Zupanič Slavec
oblikovala: Biserka Komac
tehnična izvedba: Marko Šufca

Ostalo