30-letnica zbora VOX MEDICORUM (Bil je nepozaben večer….. 30-letnica zbora Vox medicorum – od »okteta z napako« do zbora)


Bil je nepozaben večer…..

30-letnica zbora Vox medicorum – od »okteta z napako« do zbora

Tomaž Rott

 

Že prihajanje poslušalcev z vrečkami z bližnjega knjižnega sejma je dokazovalo, da se zbira publika, ki ljubi in izkoristi čas za obisk različnih kvalitetnih kulturnih prireditev.

In to je 30-letnica zbora Vox medicorum tudi zares bila. Bil je res lep in prijeten večer, ki sta ga izpolnjevala odlično petje in nepozabno vzdušje spremljajočega prijateljskega sozvočja pevcev in poslušalcev, ki so v nedeljo, 29. novembra 2009, povsem napolnili atrij Mestnega muzeja v Ljubljani z nepričakovano dobro akustiko. Morda bi potrebovali še čarovnika, da bi prostor še nekoliko povečal za vse stoječe poslušalce.

 

Korenine sedanjega zbora segajo tudi preko 40 let nazaj, saj so ga v začetku sestavljali nekdanji pevci akademskega pevskega zbora Tone Tomšič iz časa dirigentov Marka Muniha, Jožeta Fürsta in Jerneja Habjaniča.

Pevci so na pobudo ustanovitelja in kasneje dolgoletnega vodje Matjaža Vrtovca sestavili mešani Medicinski oktet v prvotni sestavi: sopranistki Tonja Gomzi in Damjana Pavlin, altistki Darinka Slivnjak in Barbara Tomšič, tenorista Rajko Brglez in Tomaž Rott ter bas-baritonista Matjaž Šinkovec in Matjaž Vrtovec. Prvič so nastopili 26. novembra 1979. Oktet velikokrat ni nastopal v svoji osnovni zasedbi, tako da je včasih nastopilo le šest pevcev (kar bi bilo zelo nerodno ob prepevanju polifone osem-glasne skladbe), včasih pa tudi dvanajst. Zato so ga poimenovali »oktet z napako«. Leta 1991 je sledilo bolj razumljivo in sprejemljivejše preimenovanje v vokalno skupino Vox medicorum. Danes zbor sestavlja 17 zdravnikov, zobozdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Začetno umetniško vodenje zbora Matjaža Vrtovca je kmalu pričel mentorirati in kasneje tudi voditi že uveljavljeni dirigent Milivoj Šurbek, od leta 2000 je zbor vodila Judita Cvelbar, od pozne jesene 2002 pa priznani zborovodja Tomaž Faganel. Organizacijsko so za zbor skrbeli glasbeni vodje, od leta 2000 pa predsednica zbora Polonca Mali.

 

V zboru se je v tridesetih letih izmenjalo več kot 70 pevk in pevcev, ki so v 30 letih na več kot 500 nastopih izvedli najmanj 200 skladb širokega slogovnega razpona iz slovenske in evropske glasbene zakladnice, od renesančnih do sodobnih skladateljev. Poleg nastopov doma se je uspešno predstavil tudi v tujini (npr. v Maison de l\'Europe v Parizu, v Italiji in na Madžarskem). Leta 1993 je zbor na državnem pevskem tekmovanju Naša pesem prejel bronasto priznanje. Do sedaj je posnel kaseto in dve zgoščenki z uspešnicami svojih sporedov.

 

Praznovanje ob 30-letnici je zbor pričel s spevno pesmijo Hipokratova prisega skladatelja I. Florjanca, ki je mogočno slovesno odmevala v prostoru. Po pesmi Ej tedaj (B. Ipavec) je prisrčno zazvenela redko izvajana prijetna pesem Zlata kanglica (A. Schwab). Zahtevnejši del sporeda so predstavljale skladbe Ecce, mormorar l\'onde (C. Monteverdi), Musica noster amor (J. Gallus), Sanctus (G. Rossini) in mogočna Bogoroditse Djevo (S. Rahmaninov).

 

Po premoru je Jože Osterman z Zveze kulturnih društev Ljubljana podelil Gallusova priznanja pevcem za dolgoletno prepevanje, ki so ohranili kvalitetno kontinuiteto zbora: bronasto Gallusovo značko za več kot 5-letno udejstvovanje Lučki Kovač, srebrno za več kot 15-letno Mojci Božič, Petru Casermanu, Polonci Mali, Moniki Pavček, Luciji Šarc, Romanu Vahčiču, Mateji Vilar in Jerneji Tasič, zlato za več kot 25-letno Pavlu Berdenu, Nevenki Bratanič, Juditi Cvelbar in Gregorju Tratarju (ob 25-letnici zbora pa so jo že prejeli Marjanca Čuk, Darko Kovač, Matjaž Šinkovec in Primož Jovan). Častno Gallusovo značko za izjemno dolgoletno delo sta prejela Janko Premelč in Matjaž Vrtovec.

Predsednica KUD-a dr. Lojz Kraigher MF in KC v Ljubljani, Zvonka Zupanič-Slavec, pa je podelila grafično lepo oblikovane diplome društva Primožu Rodetu (v njegovem imenu jo je prejela žena Marjeta Tomažič), ki je kot nekdanji direktor KC med drugim podprl tudi oktet pri nabavi krojev in izdaji prve zgoščenke, zaslužnima članicama zbora Juditi Cvelbar in Poloni Mali ter za že večletno nesebično prostovoljno delo z zborom sedanjemu dirigentu Tomažu Faganelu.

Nato pa je Matjaž Vrtovec predstavil že zgoraj omenjene »veterane«, najstarejšo pevsko zasedbo, ki sedaj vsi delujejo kot zdravniki na različnih področjih. Verjetno med njimi najstarejši, T. Rott, oblečen v ustrezno, 33- let staro »veteransko« (še vedno dobro ohranjeno poročno) obleko, se je organizatorjem zahvalil za povabilo in med drugim rekel: »…Glede na začetne improvizacije nisem pričakoval, da se bo leta 1979 rojen otrok skobacal iz plenic in zrasel v zrelega tridesetletnika… Pevci ste lahko ponosni, saj glede na prelom stoletij in tisočletij ne delujete le 30 let, ampak kar dve stoletji oz. dve tisočletji«. Dejal je še, »da vsi dobri pevci vedo, da je za dobro usklajeno petje potrebno medsebojno poslušanje svojih sopevcev, kar jih verjetno kasneje povezuje tudi kot iskrene prijatelje za vse čase….« in je moral prekiniti s svojim pozdravom, ker so ga preplavila čustva. Veterani pa so z zapeto pesmijo dokazali, da imajo še dobro ohranjene in mlajšim konkurenčne glasove.

Zbor je nadaljeval spored s prelepimi Štirimi slovaškimi pesmimi B. Bartoka, otožno koroško Še rožce so žalvale (prir. V. Mirk), razgibali poslušalstvo z duhovito Pesmijo o rojstvu F. Leder-Lesičjaka (prir. L. Kramolc) in igrivo belokranjsko Igraj Kolce (prir. J. Jež). Sledile pa so še ljudska iz Roža Luba vigred se rodi (prir. L. Lebič), Koroška ljubezen (prir. D. Močnik) in zaključili s tržaško Škrinja orehova (prir. U. Krek).

Čeprav so mi pri zborih pri srcu predvsem a cappella priredbe, pa je nujno klavirsko spremljavo pri nekaterih pesmih suvereno odigrala akademska glasbenica in zdravnica Polona Maver.

Ob koncu rednega sporeda in po obveznem dodatku so vsi sedanji in nekdanji pevci zapeli dve včasih tudi v APZ-ju priljubljeni pesmi.

Slovesno vzdušje so poleg starih pevcev in prijateljev ter poznavalcev zbora počastili s svojo prisotnostjo tudi skladatelji akademik Lojze Lebič, Jakob Jež in Ivan Florjanc, katerih spevna, a tudi zahtevna dela je zbor suvereno predstavil.

Obletnica zbora je skorajda sočasna (s tridnevnim zamikom) s tridesetletnico KUD-a. Pevci so ob tej priliki pripravili že drugo odlično in lepo oblikovano zgoščenko, na kateri je več pesmi, ki so jih predstavili na koncertu. Dolgoletna pevska »rutina« z resnim delovnim pristopom pod vodstvom priznanih dirigentov je privedla do kultiviranega petja, ki se zrcali tudi z zadnje zgoščenke. Vsi, ki pa smo v živo spremljali jubilejni koncert, smo lahko občudovali interpretativne sposobnosti relativno majhnega zbora z velikim dinamičnimi razponi in intonančno čistostjo v slogovno raznovrstnem programu.

Ob koncu bom izrekel, kar mi ni uspelo dokončati na prireditvi, »Vox medicorum je ansambel, ki kot roža kljub neizbežni starostni ovenelosti ob skrbnem varovanju in negovanju s prihodom novih mladih pevcev ohranja vonj in svežino barv. Zahvaljujem se za nepozaben umetniški večer pevcem in pianistki in predvsem subtilnemu dirigentu Tomažu Faganelu, vsem bivšim pevcem in poslušalcem pa za prijetno, sproščeno prijateljsko in tudi nostalgično vzdušje«. In to se je nadaljevalo v pevskem druženju še nekaj ur po končanem koncertu. Zavesa res ni padla, so pa pomenljivo postopoma ugašale in ugasnile luči….do prihodnjega snidenja.

Bil je res lep in prijeten večer….da bi se tako spontano še večkrat ponovil…

 

PS. Še kot pevec Kvinteta dr. Janez Plečnik ali Medicinskega okteta, ki delujeta v KUD-u dr. Lojz Kraigher, sem se včasih počutil kot pripraven in zaželjen uslužnostni servis ob raznovrstnih prireditvah na Medicinski fakulteti in v Kliničnem centru, žal ob visokem in svečanem jubileju zbora Vox medicorum na koncertu nisem prepoznal predstavnikov teh ustanov.


sekcije
iskalnik


po celotnem spletu
po straneh KUD
e-poštna lista
Naroči se na e-novičke:

prijavi se odjavi se

Pravno obvestilo

© avtor: Zvonka Zupanič Slavec
oblikovala: Biserka Komac
tehnična izvedba: Marko Šufca

Ostalo