Pravilnik o razstavah v Osrednji galeriji Kliničnega centra Ljubljana

PRAVILNIK O RAZSTAVAH V OSREDNJI GALERIJI KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA

Razstavljavec odda na naslov KUD-a vlogo za svojo razstavo, priloži slikovno gradivo in se po njeni odobritvi dogovori o ostalih podrobnostih. Vsaka razstava mora imeti logično zasnovo ter po vsebinskih in estetskih kriterijih zadoščati razstavišču. Prvenstveno mora delovati na ciljno publiko optimistično in spodbudno, kar v medicini imenujemo zdravilni vpliv umetnosti.

1. Tajnici KUD-a

Tatjana Praprotnik

Inštitut za anatomijo, Zaloška 4, 1000 Ljubljana

tel.: 01 543 73 00; faks: 01 543 73 01

e-pošta: kud@kudkcmf.si

je potrebno dostaviti sledeče:

- ustrezno recenzijo, ki bo objavljena v vabilu,

- podatek o recenzentu, ki bo predstavil vaša dela na otvoritvi,

- naslove svojih povabljencev na razstavo,

- želje za spremljajoči umetniški program ob otvoritvi.

2. Dela ste dolžni dostaviti v razstavni prostor na dogovorjeni dan do 13. ure in izvršiti razpored. V pomoč Vam prilagamo načrt razstavnega prostora. Razstavo morate opremiti z naslovi del in avtorja. Po končani razstavi morate dela odpeljati na dogovorjeni dan do 13. ure. Obešanje in snemanje razstavljenih del bo izvršil organizator - Likovna sekcija KUD-a.

3. Dela morajo biti predpisano okvirjena, ker organizator ne razpolaga s stekli.

4. Razstavni prostor ni varovan, niti zavarovan. Imamo varnostnika, a ker je avla Kliničnega centra zelo obiskana in odprta 24 ur dnevno ter 365 dni v letu, je nemogoče zagotoviti popolno varnost razstavljenim delom. Sicer nimamo slabih izkušenj, a je glede na zapisano, nemogoče zagotoviti popolno varnost. Če želite razstavljena dela imeti zavarovana, morate za to poskrbeti sami.

5. Skladno s čl. 28 Pravilnika Likovne sekcije KUD-a ste dolžni po končani razstavi pokloniti organizatorju eno svoje delo, ki ga izberete sami in ostane Kliničnemu centru.

Dodatne informacije:

Henrik Krnec

Trg OF 14

1000 Ljubljana

Tel.: 01 439 74 50

GSM 031 513 943


sekcije
iskalnik


po celotnem spletu
po straneh KUD
e-poštna lista
Naroči se na e-novičke:

prijavi se odjavi se

Pravno obvestilo

© avtor: Zvonka Zupanič Slavec
oblikovala: Biserka Komac
tehnična izvedba: Marko Šufca

Ostalo