Pravilnik o razstavah v Mali galeriji Kliničnega centra Ljubljana

Mala galerija (MG) je sestavni del razstaviščnih prostorov KUD-a KC v pritličju desno ob glavnem vhodu osrednje stavbe na Zaloški 7, Ljubljana. Njena vodja sta Biserka Komac (biserka.komac@amis.net 041-640-980) in Jano Milkovič.

Razstavljavec odda na naslov KUD-a vlogo za svojo razstavo, priloži slikovno gradivo in se po njeni odobritvi dogovori z vodjo Male galerije o ostalih podrobnostih. Vsaka razstava mora imeti logično zasnovo ter po vsebinskih in estetskih kriterijih zadoščati razstavišču. Prvenstveno mora delovati na ciljno publiko optimistično in spodbudno, kar v medicini imenujemo zdravilni vpliv umetnosti.

MG je namenjena manjšim razstavam. V njej se lahko pod 15 stekli, velikosti 80 x 60 cm, razstavijo risbe, slike različnih tehnik, fotografije ipd. Obesimo lahko tudi okvirjene slike, ploskovna likovna dela drugih tehnik (glina, steklo itd.).

Avtor razstavo postavi skupaj z vodjo MG na dogovorjeni dan in uro in jo po podobnem dogovoru tudi sname. Razstavljajoči se z vodjem MG dogovori o ogledu predlaganih del za razstavo vsaj mesec dni pred postavitvijo. Vodja galerije oz. njegov pomočnik prevzame tehnično in fizično delo pri postavitvi in podrtju razstave.

Uvodno steklo mora biti opremljeno z osrednjimi podatki o razstavljajočem (ime in priimek, morebitni akademski nazivi, naslov in telefon) in njegovi razstavi (naslov razstave) ter časom, v katerem je razstava na ogled v razstavišču. Če gre za predstavitev knjige ali neke zbirke ipd., mora biti naveden založnik ter njegove generalije. V tem primeru so lahko na nemoteč način dodane tudi naročilnice ali drug reklamni material.

V glavi zapisa mora biti uradna glava Kulturno-umetniškega društva, ker je le-to za razstavišče odgovorno. V skladu s sofinanciranjem razstavišča s strani VZAJEMNE zdravstvene zavarovalnice mora biti v MG obešeno njihovo reklamno sporočilo.

Kratek in jedrnat zapis, ki ga o sebi in svojem delu odda razstavljajoči, po možnosti v elektronski obliki na naslov kud@kudkcmf.si ali biserka.komac@amis.net; naj ne presega 20 tipkanih vrstic. Besedilo objavimo v mesečnem programu odprtja razstav s spremljajočo kulturno prireditvijo. Razstavljavca običajno predstavi voditelj prireditve, lahko pa ima svojega recenzenta.

O razstavi so obveščeni vsi slovenski mediji, vabila so fizično razposlana na 800 naslovov, elektronsko pa na še dodatnih 1000. Razstavljajoči lahko odda naslove vabljenih na odprtje in jih bo KUD povabil. Prireditev je objavljena na medmrežju: www.kudkcmf.si , v Deloskopu, v koledarju Kulturnih prireditev na Val-u 202, na teletekstu RTVS in drugod.

O vsakem odprtju razstave v zdravniških glasilih in drugih objavimo tudi poročilo. Vsak razstavljajoči dobi izvod objave.

Vsaka razstava je postavljena za mesec dni.

Galeriji KC nista prodajni galeriji in razstavljajoči v njiju ne plačujejo najemnine prostora, kakor tudi sami niso plačani za razstavo. Vedno znova pa na spremnem besedilu o razstavljavcu in razstavi po želji objavimo kontaktne podatke in iz izkušenj vemo, da jih pokličejo številni obiskovalci razstavišča.

Galerijski red zahteva, da vsak razstavljajoči eno delo oz. v primeru manjših del (fotografij) nek vsebinski sklop pokloni KUD-u Kliničnega centra, ki ga uporablja za lepšanje bolnišničnih prostorov.

V informacijo naj bo le še zapisano, da je galerija KC po statističnih podatkih Zveze kulturnih društev Ljubljana med najbolj obiskanimi slovenskimi galerijami. Odprta je 24 ur dnevno, 365 dni letno. Razstavljajoči lahko k predstavljenemu priloži knjigo vtisov.

Razstavljeni predmeti niso zavarovani. Za morebitno škodo, povzročeno na eksponatih, kakor tudi za morebitno krajo, KUD ne more odgovarjati in tudi ne povrniti škode. Razstavljavci pa lahko sami zavarujejo eksponate. Po dolgoletnih izkušnjah lahko zapišemo, da je galerija zelo varna.

Vsak razstavljavec dobi ta zapis v vednost in se z njim tudi strinja.

Veselimo se Vašega sodelovanja. S svojim poslanstvom pomagate k zdravju in boljšemu počutju naših bolnikov v Kliničnem centru.

Pripravila

Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, predsednica KUD-a


sekcije
iskalnik


po celotnem spletu
po straneh KUD
e-poštna lista
Naroči se na e-novičke:

prijavi se odjavi se

Pravno obvestilo

© avtor: Zvonka Zupanič Slavec
oblikovala: Biserka Komac
tehnična izvedba: Marko Šufca

Ostalo