December 2011        foto

30 let zbora dr. Bogdana Derča s Pediatrične klinike v Ljubljani

Ana Marija Vrbič

 

Zbor je svoj jubilej proslavil s slavnostnim koncertom meseca junija v Veliki dvorani Konzervatorija za glasbo in balet v Ljubljani. Ob visokem jubileju je Javni sklad za kulturne dejavnosti Ljubljana tako kot ob prejšnjih jubilejnih koncertih, podelil Gallusova priznanja,  KUD KC in MF dr. Lojz Kraigher pa je zbor predlagal za priznanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenije. Predsednica KUD  je o zboru med drugim zapisala:« Derčev zbor je prehodil 30 let truda za bolj humano hospitalizacijo bolnikov in duhovno bogatejše življenje otrok in starostnikov. Zazrti v humanizem, visoka moralno-etična načela sožitja bolnikov in osebja v bolnišnicah, domovih ostarelih  in drugih socialno zdravstvenih ustanovah s svojim vodilom PESEM ZA ZDRAVJE, hodijo po poti optimizma  in vnašajo sončno vzpodbudo povsod tja, kjer je njihovo izbrano okolje. Med vodji zbora so se vedno znova našli posamezniki, ki so bili pripravljeni prevzeti tudi zahtevno organizacijsko delo in so znali motivirati člane  k ohranjanju idejnega koncepta zbora. Zato velja posebna zahvala dosedanjim zborovim predsednikom, prim.mag. Matjažu Bidovcu, dr.med.(1981), Vidi Gleščič, vms (1982-1996), as.mag.), (vsi Pediatrična klinika Ljubljana), prof.Janezu Lahu, samostojnemu bibliotekarju in direktorju Knjižnice Jožeta Mazovca (1997-1998), Janezu Čeplaku, univ.dipl.ing. na ministrstvu vlade RS (1999-2006) , Ani Mariji Vrbič, ing., glavnemu tehniku Centra za tipizacijo tkiv na Zavodu za transfuzijsko medicino (2006-…) in obema umetniškima vodjema – glasbenikoma Marjanci Grdiša Vidic in Venclu Zadravcu, ki sta v 30 letih krojila zborov pevski repertoar.«

 

V mesecu decembru je zbor zaokrožil jubilejno leto z  božičnim koncertom za bolnike v razstavišču Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ob njej pa je Janez Lah na priložnostni razstavi predstavil tudi 30-letni zborovski historiat. Na decembrski prireditvi za bolnike se je predstavila tudi Likovna skupina KUD-a z veliko pregledno razstavo, ki jo je predstavil njihov predsednik doc. Tone Pačnik. Zbrane pa jez božičnim nagovorom pozdravil tudi bolniški duhovnik Tone Brinjovc. Slavnostni govornik je bil generalni direktor UKC, mag. Simon Vrhunec, ki je zboru »za neprestano oživljanje kulturne dediščine v največji slovenski bolnišnici in za prizadevnost na področju humanizacije« podelil najvišje priznanje UKC  - ZLATO DEDIŠČINO.

Spomine na sodelovanje v zboru je na kratko obudil tudi nekdanji tenorist zbora Marko Alauf,dipl.ing., sedanji podpredsednik Sveta zavoda UKCL.

Prireditev je vodila predsednica Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher (nadalje KUD) zdravnica prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec in v imenu le-tega ob slavnostnem dogodku svečano podelila priznanja zaslužnejšim članom zbora. Priznanja so prejeli:

VIDA GLEŠČIČ: ustanovna članica, prejemnica Zlate Gallusove značke in Častne značke JSKD Lj, sopranistka, solistka, višja medicinska sestra na Onkološkem oddelku Pediatrične klinike v pokoju. V prvem letu delovanja zbora je za več kot deset let prevzela predsedništvo zbora. Navezala je stike z izseljenimi Slovenci in utrla zboru prvo pot v Ameriko in Kanado l.1991. Tesno je sodelovala s takratnim predsednikom KUD KC in MF prof.dr. Pavletom Kornhauserjem. V času njenega mandata so naši izseljenci obiskali Slovenijo. Skupaj smo koncertirali, obiskali so Klinični center, Pediatrično kliniko in domove ostarelih. Uživali so gostoljubje na naših domovih, popeljali smo jih po naši in njihovi domovini. Stkala je vezi z zborom Belt iz Črnomlja. Spretna pri nagovarjanju sponzorjev je pripomogla k pridobivanju finančnih sredstev za delovanje zbora, med drugim tudi sponzorstvo tovarne Mura, kjer so izdelali prve koncertne obleke za pevce.

VALI GLAVIČ TRETNJAK : ustanovna članica, prejemnica Zlate Gallusove značke, altistka, klinična psihologinja in predavateljica na Pediatrični kliniki. S svojo širino, razgledanostjo in svetovljanstvom je pripomogla k promociji in navezovanju stikov v domačem in mednarodnem okolju, s Slovenci po svetu in z medicinskimi strokovnjaki v Sloveniji, Ameriki, Avstraliji, Nemčiji, Italiji in drugje.

BARBARA ŽEMVA : ustanovna članica, prejemnica Zlate Gallusove značke, sopranistka, psihologinja na Pediatrični kliniki. S krajšimi prekinitvami zaradi strokovnega dela, je vztrajala pri zboru vseh 30 let.

VENCEL ZADRAVEC: baritonist Opere in baleta v Ljubljani. Več kot 27 let je umetniški vodja in dirigent zbora, prejemnik številnih Gallusovih in drugih priznanj, S svojo strokovnostjo, vedrino, hudomušnostjo in smislom za zborovsko ustvarjanje vzpodbuja pevce k petju, jih pohvali, jih pokritizira in skuša narediti tisto, kar je z ljubiteljsko pevsko zasedbo možno ustvariti in poustvariti. Vsakič znova navduši poslušalstvo in s svojim solom pogosto popestri koncerte zbora.

JANEZ LAH : prejemnik zlate Gallusove značke in Častne značke JSKD Lj, baritonist,  dolgoletni direktor knjižnice Jožeta Mazovca v Ljubljani, občinski svetnik, literat in pesnik , sodelavec pri oblikovanju uradnih aktov društva dr. Bogdan Derč, korektni voditelj sestankov, retorik, organizator ,  soustvarjalec  in povezovalec   dogodkov zbora, povezovalec koncertov in drugih kulturnih dogodkov. Vztrajni borec za izboljšanje kvalitete zbora .  En mandat je bil predsednik zbora,  podpredsednik pa  skoraj v vseh letih svojega članstva v zboru,član Upravnega in Nadzornega odbora KUD-a.  Njegova neprecenljiva vloga je vloga oblikovalca in umetniškega urednika  zborovih almanahov in obeh monografij Ars Medici, kjer je tudi avtor vseh besedil. Je avtor mnogih objavljenih člankov o zboru.   Prav tako je tudi  avtor razstave Utrinki zbora, ki jo je pripravil, oblikoval  in postavil ob slavnostnem koncertu zbora  meseca junija 2011 v Konzervatoriju za glasbo v Ljubljani in meseca decembra v avlah UKC in MF.

VERONIKA LOGAR : prejemnica zlate Gallusove značke in Častne značke JSKD Lj, altistka, bila je zaposlena kot  sekretarka Informacijskega centra Kliničnega centra v Ljubljani in več kot 25 let tajnica zboraVeronika Logar  je s svojim delovanjem ves čas močno presegala okvire tajniškega dela, kot so pisanje aktov in urejanja arhiva zbora, pisanje in razpošiljanje vabil, dopisov in zapisnikov, nesebično in iskreno tkala vezi med člani zbora in med Slovenci po svetu  vzpostavila mrežo naših zvestih poslušalcev, bila organizatorka ali soorganizatorka zborovih potovanj po Sloveniji in tujini, s svojo umetniško žilico in otroškim veseljem je oblikovala  svojstvena vabila pevcem  za vsako novo koncertno sezono in poslušalcem za vsakoletne  koncerte in druge dogodke. S svojo pozitivnostjo in delavnostjo je kot članica zbora ves čas igrala pomembno in težko nadomestljivo vlogo.

SILVA KOBAL , prejemnica srebrne Gallusove značke in Častne značke JSKD Lj, sopranistka, podjetnica in mama medicinske sestre, zaposlene na Pediatrični kliniki je dolga leta vodila blagajno zbora in še vodi listo prisotnosti na pevskih vajah in koncertih. S svojimi podjetniškimi sposobnostmi je  ob pomoči svojega moža, podjetnika Štefana Kobala -Prekmurca, organizirala številne pevske nastope zbora v Prekmurju, zanje preskrbela sponzorje, nas seznanila s pomembnimi lokalnimi župani, organizirala mrežo poslušalstva in nas uvedla v svet kulinaričnih dobrot Prekmurja .

MILICA ŠTIVAN , prejemnica Zlate Gallusove značke in Častne značke JSKD Ljubljana, altistka, pedagoška delavka s smislom za poetično oblikovanje člankov o delovanju zbora, ki jih je objavljala v strokovnih in drugih revijah. Kot pedagoška delavka je s svojim znanjem vedno skušala  vplivati na kvaliteto petja v zboru.

KATJA BENEDIK KREITMAYER , prejemnica srebrne Gallusove značke, tenoristka,  arhitektka, ki je bila zaposlena na Urbanističnem zavodu RS je s svojo strokovnostjo in natančnostjo opravila enkratno in zahtevno delo, saj  uredila notni arhiv zbora , ki šteje preko 500 skladb, dala navodila za njegovo nadaljnje urejanje in kot pomočnica umetniškega vodje skušala vplivati na izbor skladb in kvaliteto njihovega izvajanja.

MILICA TRENKIČ , altistka, poslovna sekretarka na Zdravniški zbornici Slovenije kot sedanja tajnica zbora razmnožuje notna gradiva, piše in razpošilja zapisnike sestankov, bedi nad objavljenimi članki o zboru in jih razmnožuje za člane zbora, nas obvešča o dogodkih, programih in skrbi za ostala tajniška dela.

NATAŠA PANGERC , sopranistka, neumorno deluje tudi v KUD Golo pri Igu, kjer je presednica, ekonomistka in managerka, zaposlena v Kemofarmaciji s svojim obširnim znanjem in sposobnostjo vodi finančno poslovanje zbora, v skladu z republiškimi akti je oblikovala  Pravilnik finančnega poslovanja zbora, pripravlja bilance in nas oskrbuje z novostmi iz finančnega in upravnega področja. Kljub študiju in zahtevnemu delovnemu mestu najde čas, da vse to z entuziazmom in brez plačila opravi za naš zbor .  Je tudi predsednica Nadzornega odbora KUD-a in skrbi za pravilno poslovanje KUD-a.

MARIJA MILADINOVIČ , višja medicinska sestra na ORL, sociologinja in dolgoletna direktorica Doma starejših občanov Moste Polje nas je nemalokrat popeljala v domove starejših v Sloveniji, tudi v Clevelandu in Berlinu, kjer smo  svet starejših, ločenih od doma, popestrili in ganili z njim ljubimi napevi in se z njimi družili.  Kot modra in umirjena oseba je pogosto svetovalka zboru pri različnih dilemah in vprašanjih.

JOŽE LOGAR: ad bonum« povezovalec koncertov zbora skozi 16 let. koncertov zbora skozi 16 let.. S svojo umetniško besedo in s svojim globokim glasom vedno znova očara naše poslušalce.

Smiselno razporeja koncertne skladbe, da skupaj z izbranim besedilom tvorijo umetniško celoto. S poznanstvi, ki jih nima malo, je omogočil koncertiranje v Festivalni dvorani na Bledu ob zborovi 25-letnici. Pripomogel je k številnim sponzorstvom in televizijskim snemanjem.

ANA MARIJA VRBIČ, ing. višja zdravstvena delavka  na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v pokoju, altistka, prejemnica Srebrne Gallusove značke, predsednica  KUD MePZ dr. Bogdan Derč je sprejela odgovorno nalogo predsednice društva v najbolj zahtevnih časih njegovega razvoja, na razpotju med nadaljnjim razvojem in nadaljevanjem poslanstva in prenehanjem. Sprejela je mesto predsednice  in izbrala pot razvoja, rasti in uveljavljanja temeljnega poslanstva KUD »pesem za zdravje«. Že pred temi burnimi časi si je intenzivno prizadevala za uveljavljanje zbora, za pridobivanje sponzorjev in za pomladitev zbora. Uspešno . S statuta, prevzemom odgovorne naloge pa je uveljavila tudi skrbno načrtovanje, posodobitev društvenih pravil vzorno računovodsko in finančno poslovanje in iskanje poti za novo in boljše. Večkrat je dajala prednost zboru pred svojimi težavami z zdravjem. Uveljavila je timsko delo. Vztrajno se je tudi borila za kakovost, za boljše, strokovne pevske vaje, za kakovostne nastope in promocijo. Trmasto je uspela. Uresničila je programske razsežnosti, ki jih je poimenovala pesem generacij, povabila v program mlade umetnike, otroke pevcev našega zbora in njihove sodelavce, kar se je posebej odrazilo na zadnjem letnem koncertu ob 30 letnici zborovega delovanja. Takšen primer je tudi koncert ob 50 letnici smrti dr. Bogdana Derča. O zboru smo prebirali v strokovnih glasilih in posebnih izdajah obeh KUD-ov. Hkrati je ohranila vse programske značilnosti in tradicionalne koncerte.

Zbor je predstavljala in povezovala s KUD-om. Sodelovala je tudi v organih KUD-a. S svojim neumornim delom si je prislužila naziv »mama zbora, ki ga ni v klubskih pravilih.

Vsaj ustno priznanje pa si za svoje več ali skoraj 20 letno petje pri zboru zaslužijo:

Terezija Dušič , sopranistka, nekdanja višja medicinska sestra na onkološkem inštitutu v Ljubljani in v Švici, Biserka Lesjak ( prejemnica Zlate Gallusove značke) sopranistka, fizioterapevtka v ZD Grosuplje, Metka Prevec (prejemnica Zlate Gallusove značke), sopranistka, odgovorna oddelčna višja medicinska sestra na Infekcijski kliniki v Ljubljani, Anica Lah (prejemnica Zlate Gallusove značke), altistka, vms na KC, Meta Marolt (prejemnica Zlate Gallusove značke), tenoristka, pediatrinja, nekdaj zaposlena v Zdravstvenem domu Vič Rudnik, Mira Milič (prejemnica Srebrne Gllusove značke), altistka, višja medicinska sestra, nekdaj zaposlena na Nevrološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani, Brigita Rijavec (prejemnica Srebrne Gallusove značke), sopranistka, višji farmacevtski tehnik, pred upokojitvijo zaposlena v Centru za tipizacijo Zavoda za transfuzijsko medicino, Majda Odlazek, mag.farm.(prejemnica Srebrne Gallusove značke), sopranistka , Zmaga Donkov (prejemnica bronaste Gallusove značke), višja medicinska sestra na Ginekološki kliniki KC, pesnica  Rado Berginc (prejemnik Srebrne Gallusove značke), tenorist, dipl. ekonomist , Pavle Zidar (prejemnik Zlate Gallusove značke in drugih priznanj), baritonist, solist, Zvonko Skalar (prejemnik Zlate Gallusove značke in drugih priznanj), basist, najstarejši član zbora (82 let), z več kot 60 letnim pevskim stažem in če vedno čistim in zvonkim glasom.

Priznanje tudi vsem tako po letih kot po stažu mlajšim pevcem v zboru, ki so se odločili pridružiti pevskemu zboru dr. Bogdan Derč saj vsak daje zboru svoj prispevek in poseben pečat .Nekateri so tudi prejemniki Bronastih Gallusovih priznanj).  Ne bomo jih naštevali, da ne bomo na koga pozabili, lahko pa rečemo, da računamo na njih, in jih prosimo, da bi prav oni ohranjali tradicijo zborovskega petja na Pediatrični kliniki, privabili nove pevce in skrbeli, da bo zbor deloval tudi v prihodnje.

Vodstvo KUD  MePZ dr. Bogdan Derč je odločilo, da se  za vsestransko podporo zboru ob njegovi 30 letnici podeli posebna priznanja:

ZVONKA ZUPANIČ SLAVEC, prof. dr., dr. med, neumorni voditeljici KUD-a KC in MF Lojz Kraigher  od l . 1993  za njeno neumorno, zagnano tako strokovno kot ljubiteljsko delo na področju negovanja umetnosti in kulture v Kliničnem centru in na Medicinski fakulteti, saj nas Derčevce in člane ostalih skupin KUD-a vedno iz vsega srca vzpodbuja, animira in spremlja pri našem delu. V zboru zelo spoštujemo njeno delo, njeno energijo, občudujemo številne sposobnosti, pisateljske, retorične, organizacijske in druge, predvsem pa cenimo tisto neizmerno moč, s katero nas poustvarjalce kulture v bolnišničnem okolju povezuje in združuje v celovito in ustvarjalno enoto.

PAVLE KORNHAUSER , prof., dr. med., pediater, dolgoletni predstojnik Otroškega oddelka v KC,  skupaj s profesorjema Lenartom in Dolencem, avtor ideje o pred dobrimi 30 leti ustanovljenem KUD dr. Lojz Kraigher, njegov  predsednik (1988-1093), ustanovitelj instrumentalnih sekcij KUD-a. Z našim zborom je vse od začetka delovanja močno povezan. Vključil nas je v vsakoletne umetniške predstave ob zaključku mednarodnih simpozijev, imenovanih Plečnikovi dnevi, z njim skupaj smo naštudirali odlomke iz Gershwinove opere Porgy in Bess in z njimi nastopali na prireditvah Poletje v Stari Ljubljani v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani predstave.  

sekcije
iskalnik


po celotnem spletu
po straneh KUD
e-poštna lista
Naroči se na e-novičke:

prijavi se odjavi se

Pravno obvestilo

© avtor: Zvonka Zupanič Slavec
oblikovala: Biserka Komac
tehnična izvedba: Marko Šufca

Ostalo