Velikonočna prireditev s slikarjem J. Matjažcem, fotografom T. Rottom in citrarji iz Logatca        foto

Fotka

Domačnost slovenske zemlje v sliki, besedi in glasbi s ščepcem globine vere na različnih krajih sveta

Vzdušje Velike noči ob sugestijah različnih umetnostnih zvrsti na prireditvi za bolnike v Kliničnem centru 11. aprila 2006

V čas pričakovanja Kristusovega vstajenja nas je ponesla glasba, zvokov citer s triom Urše Matjašec, Laure Menard in na kitari Lee Kralj. Zaigrale so nam dve skladbi slovenske narodne priredbe K. Lovka “ Ko dan se zaznava in Tam na vrtni gredi. Mlade glasbenice zasedajo mesto v glasbeni šoli v Logatcu in se lahko pohvalijo s številnimi nastopi v domačem kraju Njihov program igranja na citre obsega originalne in prirejene skladbe različnih obdobji in slogov: renesanse, klasike, romantike, priredbe ljudske glasbe različnih narodov, najpogosteje pa slovenske. Domačnost citer s pridihom etna nas je med prireditvijo povezovala ves čas, saj so dekleta med vsako naslednjo točko izvedle naslednje skladbe: A. Vavken, prir. C. Galič “ Spet kliče nas venčani maj, slov. narod. prir. T. Plahutnik “ Doli v kraju; duet: Ana in Maruša Pišljar (citre), J. S. Bach, prir. I. Jordan “ Bouree iz 4. suite za violončelo solo, BWV 1010; Laura Menard (citre), J. S. Bach, prir. I. Jordan “ Gavotte iz 6. suite za violončelo solo, BWV 1012; Urša Matjašec (citre), M. Schuler “ Ländler.; Urša Matjašec (citre) in Lea Kralj Kitara, Južnotirolska prir. M. Schuler “ Deine Wangelen sein röselerot; trio: Urša Matjašec in Laura Menard na citrah ter Lea Kralj na kitari.

 

Prireditev je organiziralo Kulturno-umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Alojz Kraigher in ga je vodila predsednica društva, doc. dr. Zvonka Zupanič-Slavec. Na oder je povabila današnjega razstavljavca v osrednjem prostoru “ Jožeta Matjašéca. V sproščenem klepetu sta se dotaknila njegovih del, pri čemer smo izvedeli, da je slikar rojen v Prekmurju, oče treh hčera in diplomirani zdravstvenik, kar bi po doslej še ne čisto uveljavljeni Toporišičevi terminologiji pomenilo diplomanta Visoke šole za zdravstvo. Dolga leta je deloval z mladimi v klimatskem zdravilišču na Rakitni, zadnjih nekaj let pa je zaposlen v Centru za bolezni pljuč in alergijo, v njihovi enoti za bronhoskopijo. S slikarstvom se ukvarja skoraj 20 let. Umetniško pot je začel v Društvu likovnih samorastnikov v Ljubljani pri akad. slikarju Andreju Hermanu, v letu 2004/05 pa je obiskoval slikarski tečaj pri enem izmed umetniških vodij likovnikov v Kliničnem centru, akad. slikarju Marjanu Zaletelu. Je član Likovne sekcije KUD-a KC in MF ter Društva likovnikov Logatec. Razstavo je tehnično pripravil Jože Kovačič, ki zadnja leta skrbno opravlja to delo v skupno zadovoljstvo vseh.

 

Strokovno mnenje o umetniku je občuteno in doživeto podala umetnostna zgodovinarka iz Logatca Anamarija Stibilj Šajn, ki slikarja že dolga leta pozna. Avtorja je označila z besedami: Ustvarjalna iskanja Jožeta Matjašeca potujejo v naravo in se kot raznoliki pogledi na posamezne krajinske izseke vračajo na slikovno površino. Avtor jih vizualizira v tehniki akvarela, s katero se na svoji kreativni poti vselej znova sreča raziskovalno. Matjašca vznemirja fenomen vode. Na njegovih slikah je voda nepogrešljiv motivni segment likovne zgodbe. In zato res ni naključje, da se je povsem zapisal akvarelni tehniki, pri kateri je seveda ključno učinkovanje vode na barvne pigmente.

 

Slikar je nato prejel priznanje KUD -a za samostojno likovno razstavo, , ki mu ga je izročila podpredsednica Likovne sekcije Bernarda Zac.

Prav tako je ob tej priložnosti dobila priznanje KUD-a za dolgoletno zvestobo in pripadnost KUD-u ter Likovni sekciji prof. Ana Koporc, vdova po akademskem slikarju Leonu Koporcu, ki je dve desetletji skrbel za umetniško rast KUD-ovih likovnikov. Izročilo ji ga je vodstvo KUD-a: predsednica Slavčeva s podpredsednikoma prof. dr. Tomažem Rottom in prof. dr. Bojano Boh.

Praznovanje pomladi “ vstajenja narave s krščansko vsebino

 

Župnik Bolniške župnije KC Miro Šlibar je pripravil praznična besedila z Velikonočno tematiko. Dostojanstveno jih je prebrala Brigita Kosi, njegova župljanka.

Ĺ“Sveti kraji različnih verstev sveta

Je naslov fotografske razstave, predstavljene v Mali galeriji. Avtorja sta zakonca Urška Gantar-Rott in Tomaž Rott, oba zdravnika in člana KUD-a KC in MF. Prof. Rott je tudi podpredsednik KUD_a. Fotograf je povedal, da so fotografije nastale na potovanjih po svetu. Slike z ženo zbirata spontano, brez posebnega načrta. Fotografiranje mu namreč predstavlja popotni dnevnik, v katerega slikovno beleži različna doživetja. Ideja o današnji tematiki fotografskih izsekov je nastala po opazovanju praznovanja verskih praznikov po svetu in pri nas. Posnela sta domače in tuje romarske kraje. Razstavo sta postavili vodji male galerije dr. Maja Benca in oblikovalka Biserka Komac.

 

Prireditev je sklenil g. župnik Miro Šlibar z opisom ljudskega običaja Velike noči po F. S. Finžgarju. Svečano je prižgal svečo, ki je predstavljala vstalega Kristusa in prikazala največji praznik krščanstva, obenem pa nam zaželel blagoslovljene velikonočne praznike.

 

Prireditev za bolnike so podprli VZAJEMNA, zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. in

tiskar Matjaž Povše.

 

Foto:

Slikar in hkrati zdravstvenik v Kliničnem centru Jože Matjašec se je s predsednico KUD-a dr. Zvonko Zupanič Slavec predstavil zbranemu občinstvu. S citrarskim nastopom so ga pospremile citrarke in njegovega domačega Logatca, med njimi tudi njegova hči Urša (foto Biserka Komac)

 

Fotografsko razstavo v Mali galeriji o svetih krajih različnih verstev sveta sta pripravila zdravnika Urška Gantar-Rott in Tomaž Rott. Na sliki imenovani kolega, v ozadju razstava (foto Biserka Komac)

 

Zbranim je voščil velikonočni praznik župnik bolniške župnije Miro Šlibar (foto Biserka Komac)

Špela Kovačič

 

Foto:

Slikar in hkrati zdravstvenik v Kliničnem centru Jože Matjašec se je s predsednico KUD-a dr. Zvonko Zupanič Slavec predstavil zbranemu občinstvu. S citrarskim nastopom so ga pospremile citrarke in njegovega domačega Logatca, med njimi tudi njegova hči Urša (foto Biserka Komac)

 

Fotografsko razstavo v Mali galeriji o svetih krajih različnih verstev sveta sta pripravila zdravnika Urška Gantar-Rott in Tomaž Rott. Na sliki imenovani kolega, v ozadju razstava (foto Biserka Komac)

 

Zbranim je voščil velikonočni praznik župnik bolniške župnije Miro Šlibar (foto Biserka Komac)

 

Članek s fotografijami je bil objavljen tudi v glasilu Isis:

http://www.zzs-mcs.si/s_external/zzs/2006/ISISjun06.pdf

 

 


sekcije
iskalnik


po celotnem spletu
po straneh KUD
e-poštna lista
Naroči se na e-novičke:

prijavi se odjavi se

Pravno obvestilo

© avtor: Zvonka Zupanič Slavec
oblikovala: Biserka Komac
tehnična izvedba: Marko Šufca

Ostalo