Medicinske sestre kot slikarke, fotorazstava študenkt medicine iz Azije in kulturni program

Medicinske sestre se predstavijo v različnih zvrsteh umetnosti

Kulturno- umetniško popoldne v Kliničnem centru so 9. maja krojili člani Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v Ljubljani; pridih Orienta so nudili študentje Medicinske fakultete v Ljubljani.

Srčnost, pomoč, predajanje, posluh za človeka in ogromno energije ¦ so besede, s katerimi bi lahko označili zdravstveno osebje, ki se je predstavilo z drugačno vsebino kot navadno ¦

Prireditev je povezovala Irena Špela Cvetežar, zaposlena na Kliničnem oddelku za urologijo, ki je z ubrano besedo vabila na oder razstavljavce, plesalce, pesnico in ženski pevski zbor.

S svojo pesmijo Kam so izginili ljudje se nam je predstavila Darja Thaler, magistrica in predavateljica na Visoki šoli za zdravstvo. Rdeča nit v njeni pesmi je bil medčloveški odnos, s katerim se ves čas srečujejo zaposleni v zdravstvu. Srž pesmi pa je bila želja po prisotnosti in pomoči, ki jo bolniki pričakujejo; čeprav včasih zaradi manjšega števila zaposlenih ni uresničljiva ves čas.

Poln govor s tekočo besedo je imela predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v Ljubljani, Darinka Klemenc. Poudarila je, kakšno odgovornost, moč, stiske, znanje in pomen nosijo ljudje, zaposleni v teh poklicih. Dotaknila se je Mednarodnega dneva medicinskih sester 12. maja in osvetlila vlogo teh delavcev v današnji Evropi, ki se spreminja skozi procese novih vedenj, znanj in metod dela. Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko nestrankarsko združenje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov širše ljubljanske regije. Z društvenim delovanjem oblikujejo vizijo, ki teži h krepitvi zdravja, k osebni in strokovni rasti članstva ter aktivno sodelovati pri uveljavljanju sprememb. Le “ te narekuje razvijajoči se poklic zdravstvene in babiške nege ter društvene potrebe. Dejavnosti društva segajo na zelo različna področja: raziskovanje, izobraževanje in založništvo; etika v zdravstveni negi; pevski zbor; športno-gibalna dejavnost in pohodništvo; izletništvo; likovna dejavnost; komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni negi; zgodovina; joga.

Nato je Irena Špela Cvetežar napovedala ženski pevski zbor Florence, ki ga v veliki večini tvorijo medicinske sestre, pod vodstvom pevovodje Karla Ahačiča. Zapele so nam dve pesmi, v skladu s pomladnim vzdušjem: Majsko pesem in belokranjsko narodno Oj, Ive, pojdimo na kres.

Pomlad, prebujenje, ljubezen

Sledila je poezija Darje Thaler, ki je tokrat svoji pesmi obarvala z ljubeznijo, medsebojno pripadnostjo, toplino in svetlobno. Pesmi sta nosili naslova: Pomlad in Ko sem s teboj.

Pomladni naboj sta zvišala plesalca Matej in Andreja s svojim ognjevitim plesom salso.

Likovnost, kot ljubiteljstvo in področje človekove izraznosti

Umetnost izražanja z barvami, linijami in podobami, je povezal v pripoved Jano Milkovič, likovni recenzent in mentor v Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v Ljubljani. Povedal je, da se v likovni sekciji sestanejo enkrat tedensko in, da so pričujoča dela na razstavi plod dela zadnjih šestih mesecev.

Članom društva predstavlja udejstvovanje v likovni umetnosti sprostitev, pri kateri dobijo ponoven elan in energijo, ki sta potrebna za opravljanje njihovega dela. Likovna dela, ki so bila izobešena okoli nas, so bila narejena v različnih tehnikah: tuš, pastel, risba, akvarel. V pisano motivno paleto so bili nanizani prizori morja, pejsažev, tulipanov, maka v vazi in v naravnem okolju, tihožitja, otrok, ki se igrajo ob potoku, konj ¦

 

Indija med Kitajsko, Myanmarom, Butanom in Bangladešom

V Mali galeriji Kliničnega centra smo si lahko ogledali utrinke fotografske razstave skupine študentov šestega letnika Medicinske fakultete v Ljubljani. Pričujoče fotografije so plod študentov, ki so se odpravili na strokovno pot. Tja so šli pod okriljem odseka za tropsko medicino Infekcijske klinike Kliničnega centra v Ljubljani kot humanitarno-medicinska odprava. Kot je razložila študentka Irena Tonin, je bil cilj tri-mesečne poti nuditi podporo primarnemu zdravstvenemu varstvu v odročnih krajih, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, osveščanje in vzgoja lokalnega prebivalstva o higieni, perinatalnem varstvu in pravilni prehrani.

Vtisi s fotografij o deželah in delo študentov Medicinske fakultete na drugi strani sveta, so bili zelo močni in so se dotaknili marsikoga izmed gledalcev¦

Špela Kovačič

Članek je izšel tudi v reviji Isis:

http://www.zzs-mcs.si/s_external/zzs/2006/ISISjun06.pdf


sekcije
iskalnik


po celotnem spletu
po straneh KUD
e-poštna lista
Naroči se na e-novičke:

prijavi se odjavi se

Pravno obvestilo

© avtor: Zvonka Zupanič Slavec
oblikovala: Biserka Komac
tehnična izvedba: Marko Šufca

Ostalo