Madžarski zdravniki slikarji v razstavišču Kliničnega centra        foto

Fotka

Mednarodno zdravniško sodelovanje je stalnica iz najstarejših časov: spoznavati medicino drugih narodov, deliti izkušnje, se vživljati v psihološko različnost ljudi, razumeti drugačne terapevtske

pristope, spoznavati različne geografske, klimatske, pa tudi tradicinalno in kulturološko obarvane prvine drugih narodov ter njihov vpliv na zbolevanje in zdravljenje - vse to je od nekdaj spodbujalo zdravnike, da z odprtimi očmi in ostrim razumom, sprejemljivim za novo in boljše, krojijo svetovno medicino.

Umetnost zdravljenja daleč presega konvencionalno uporabo šabloniziranega predpisovanja

takih in drugačnih zdravil in zdravilnih postopkov. Četudi po najsodobnejših medicinskih doktrinah! Že davno smo spoznali, da pričakuje človek kot psihofizično bitje od svojega zdravnika veliko več! Pričakuje, da s šestim čutom pogleda v njegovo dušo in ga z notranjim uvidom zdravi kot zdravnik umetnik. Veliko tega elementarnega presegajo zdravniki, ki so težo bele halje razbremenili z umetnostjo, pa najsi bo z glasbeno, besedno, upodabljajočo, gibalno…

Zdravnik umetnik tako in drugače. Tudi tukaj lahko mednarodno sodelovanje ne le krepi stanovske odnose in vnaša vanje svetovljanstvo, ampak tudi spodbuja k boljšemu, razvija željo po preraščanju sedanjega znanja. Zakaj slikamo? Ker je v nas notranja nuja, da se tako izražamo. Zakaj pišemo? Ker nosimo sporočila, za katera želimo, da jih ljudje preberejo. Zakaj pojemo? Ker nas pesem dviguje na krila oblakov, kjer so tukajšnje banalnosti obrobne in nepomembne.

In zakaj igramo inštrumente? Ker lahko z njimi pričaramo sicer neuresničljive sanje božanskih

muz. Z umetnostjo “krademo” nedoumljivo s Parnasa boginje Atene in njenega polbrata Apolona, da dihamo kot boljši ljudje v novi dan. Tako lepo je hoditi, privzdignjen nad vsemi

absurdi tega sveta!

Nekaj takih kolegov zdravnikov je svoja slikarska platna pripeljalo s sosednje Madžarske med obiskovalce razstavišča Kliničnega centra. Pet jih je bilo: Antal Fabián, Péter Kardos in Aranka

Kertész iz Budimpešte, Géza Kalmár iz Szegeda in Csaba Udvardy iz Vaca. Madžarski zdravniki likovniki se šesto leto povezujejo v društvo Ars medica pro Humanitate Hungarica, ki ga vodi profesionalna predsednica dr. Daisy Kertay. Vsak izmed slikarjev se je predstavil z nekaj slikami, različnimi po žanru, tehniki, formatu… Razstavljena dela prinašajo v našo galerijo drugačnost

duha svoje dežele, njenih ljudi, doživljanja lepot in stisk življenja ter širokospektralno posegajo v človekovo bit in nagovarjajo obiskovalce.

Eden izmed bolnikov mi je celo rekel, da kljub abstraktnemu izrazu čuti bogato izpovedno moč slike o nevihti. Srečanje z madžarskimi zdravniki umetniki ima sicer kratko zgodovino, a vseeno bi rada zapisala, da je bila lani v Debrecen povabljena komorna zdravniška skupina Pro medico. Zaradi zadržanosti nekaterih članov se je povabilu odzval le umetniški vodja, profesor Pavle Kornhauser, in nastopil s pianistično točko. Recipročno povabilo je pripeljalo naše kolege na Miklavžev dan v ljubljansko sredino. Njihovo razstavo je odprl predsednik Likovne sekcije KUD-a, kirurg doc. Dušan Mueller, prireditev pa je vodila in povezovala predsednica KUD-a, doc. Zvonka Zupanič Slavec. Poln avditorij so počastili tudi predstavniki madžarske ambasade,

Ministrstva za kulturo RS in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Televizija Slovenija je zabeležila dobro vzdušje med sodelujočimi, ki jih podpira tudi UNESCO, spodbudno pa je poročal tudi ljubljanski Dnevnik. Združena Evropa gotovo potrebuje dobre sosede, zato je to tudi

korak k zbliževanju. Sodelovanje se bo nadaljevalo, saj je naše Kulturno-umetniško

društvo dobilo povabilo na slikarsko razstavo madžarskih zdravnikov v Budimpešti.

Odprtje razstave je dobilo še dodatno dimenzijo mednarodnega povezovanja zdravnikov

umetnikov, saj so v razstavišču Kliničnega centra gromko in navdušujoče zapeli pevci Zdravniškega moškega pevskega zbora iz Zagreba pod umetniškim vodstvom

kardiologa prof. dr. Mije Bergovca. Z izjemno umetniško izpovednostjo in glasovno

ubranostjo so pokazali, kaj pomeni skoraj polstoletna tradicija in navdušene obiskovalce

kot magnet pritegnili še na večerni 33. zdravniški koncert ob Plečnikovem memorialu

v dvorani Slovenske filharmonije.

Srečanje so omogočili Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Javni sklad za kulturne

dejavnosti, Grafika Bonifer in Fotokopirnica Flamingos.

 

Zvonka Zupanič Slavec


sekcije
iskalnik


po celotnem spletu
po straneh KUD
e-poštna lista
Naroči se na e-novičke:

prijavi se odjavi se

Pravno obvestilo

© avtor: Zvonka Zupanič Slavec
oblikovala: Biserka Komac
tehnična izvedba: Marko Šufca

Ostalo